کلیدواژه‌ها = خاک
اثر زغال‌زیستی کاه‌گندم و نئوپان اشباع شده با آهن بر جذب آهن و رشد دو رقم سویا در یک خاک آهکی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 83-100

10.22069/ejsms.2020.16449.1881

جلال الدین خال لی زاده؛ اسماعیل دردی پور؛ مجتبی بارانی مطلق؛ عبدالرضا قرنجیکی


بررسی پالایش سیانید خاک با کاشت وتیور(Vetiveria zizanioides)

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 155-165

10.22069/ejsms.2019.14010.1774

علیرضا منصوریان؛ آتوسا وزیری؛ محمدرضا زمانی؛ فاطمه حیدریان نائینی


اثر آتش‌سوزی بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک در جنگل باغ شادی هرات، استان یزد

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 347-354

اصغر مصلح آرانی؛ فهیمه الفتی؛ حمید رضا عظیم زاده


تأثیر دراز مدت روش های مختلف آبیاری درختان با پساب بر تجمع فلزات سنگین در خاک

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 233-249

سید حسن طباطبائی؛ پیام نجفی؛ هاجر طاهری