کلیدواژه‌ها = کود آلی
ارزیابی خطر فلزات سنگین در خاک‌های اطراف شرکت صنایع فولاد خوزستان

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 61-78

10.22069/ejsms.2019.15766.1846

محبوبه لجمیراورک نجاتی؛ نفیسه رنگ زن؛ حبیب اله نادیان؛ بیژن خلیلی مقدم


ارزیابی جمعیت و وزن زنده کرم‌های خاکی تحت تاثیر کودهای شیمیایی و آلی در خاک یک باغ

دوره 8، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 117-131

10.22069/ejsms.2018.14207.1788

مجتبی یحیی آبادی؛ امیر حسین حمیدیان؛ سهراب اشرفی