کلیدواژه‌ها = بیوچار
تأثیر کاربرد برخی اصلاح کننده های آلی و معدنی بر میزان عناصر پرمصرف و کم مصرف خاک تحت کشت کینوا در شرایط تنش (آبی)

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 25-48

10.22069/ejsms.2021.18118.1960

سپیده رحیمی الاشتی؛ محمد علی بهمنیار؛ مهدی قاجارسپانلو؛ فردین صادق زاده؛ علی مختصی بیدگلی


اثر بیوچار ضایعات شاخ و برگ درخت پسته بر خصوصیات رشدی گیاه گلرنگ

دوره 10، شماره 3، آذر 1399، صفحه 73-94

10.22069/ejsms.2021.17831.1937

زهرا عرب بافرانی؛ محمد جواد قانعی بافقی؛ مصطفی شیرمردی