کلیدواژه‌ها = فاکتور انتقال
مقایسه توان گیاه‌پالایی سرب از خاک آلوده توسط وتیور و کلم زینتی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-23

10.22069/ejsms.2020.16964.1906

سمیه گاراژیان؛ حجت امامی؛ امیر فتوت؛ الهام امیری


قابلیت گیاه پالایی خاک‌ آلوده به نیکل با استفاده از آفتابگردان (Helianthus annuus L.) و سورگوم (Sorghum bicolor L.)

دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 131-142

10.22069/ejsms.2017.10042.1593

آرش محمدزاده؛ سجاد رحیمی مقدم؛ محمد رضا چایچی؛ یعثوب حیدرزاده


بررسی تاثیر سرب بر برخی ویژگی‌های رویشی هشت رقم ذرت در یک خاک آهکی

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 97-112

مهدی تفویضی؛ بابک متشرع زاده؛ غلامرضا ثواقبی


تاثیر کمپوست زباله شهری و زمان بر تجمع سرب، نیکل و کادمیوم در خاک وگیاه ذرت (Zea Mays. L)

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 269-285

عبدالامیر بستانی؛ ندا صفاری انارکی؛ حشمت امیدی