دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 1-172 
ارزیابی وضعیت فلزات سنگین در منطقه‌ی شهرک صنعتی روی زنجان به کمک شاخص بار آلودگی

صفحه 119-133

10.22069/ejsms.2016.3146

یاسر صفری؛ محمد امیر دلاور؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی؛ محمدحسن صالحی؛ حمیدرضا اولیایی