کلیدواژه‌ها = آلودگی خاک
ارزیابی آلودگی و منشأ برخی عناصر سنگین در خاک‌های کشاورزی جنوب سبزوار، شمال شرق ایران

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-26

10.22069/ejsms.2021.17932.1943

آرزو قاسم زاده؛ علیرضا کریمی؛ عاطفه ضیاوی؛ امیر فتوت


مقایسه توان گیاه‌پالایی سرب از خاک آلوده توسط وتیور و کلم زینتی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-23

10.22069/ejsms.2020.16964.1906

سمیه گاراژیان؛ حجت امامی؛ امیر فتوت؛ الهام امیری


قابلیت گیاه پالایی خاک‌ آلوده به نیکل با استفاده از آفتابگردان (Helianthus annuus L.) و سورگوم (Sorghum bicolor L.)

دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 131-142

10.22069/ejsms.2017.10042.1593

آرش محمدزاده؛ سجاد رحیمی مقدم؛ محمد رضا چایچی؛ یعثوب حیدرزاده


بررسی پارامتریک نفوذ برخی آلاینده‌های نفتی نامحلول در آب به خاک

دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 143-153

10.22069/ejsms.2017.10787.1634

الهه جعفری هفشجانی؛ صفورا اسدی کپورچال؛ مهدی همایی؛ محمد بای بوردی


تأثیر افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن اتمسفری و کادمیوم خاک در جذب کادمیوم توسط گندم و سورگوم

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 97-113

'گلاره خانبلوکی؛ حسین میرسیدحسینی؛ بابک متشرع زاده


پیامد زمان تماس، اندازه کروم و ماده ی آلی خاک بر چگونگی رشد کرم های خاکی گونه ی Eisenia fetida

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 31-56

زهرا جمشیدی اردکانی؛ احمد گلچین؛ عبدالحسین پری زنگنه؛ عباسعلی زمانی