کلیدواژه‌ها = کربن آلی
ارزیابی تأثیر اجرای طرح صیانت از جنگل‌های زاگرس بر برخی ویژگی‌های خاک

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 95-111

10.22069/ejsms.2023.20372.2067

محمد اکبری؛ علی بهشتی آل آقا؛ مرتضی پوررضا؛ فاطمه رخش


سرعت تجزیه ویناس چغندرقند و تأثیر آن بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی دو خاک آهکی و اسیدی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 151-166

10.22069/ejsms.2016.3148

احمد گلچین؛ فاطمه رخش؛ بهنام سالوند؛ امین وطنی


اثرات لجن فاضلاب شهری بر غلظت عناصر پرمصرف در خاک و گیاه و برخی صفات زراعی گندم

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 49-70

سولماز فتح العلومی؛ شکراله اصغری؛ اسماعیل گلی کلانپا


تاثیر موقعیت شیب بر توزیع خاکدانه ای کربن آلی، فعالیت آنزیم ال-گلوتامیناز و پایداری ساختمان خاک

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 129-143

صفورا ناهیدان؛ فرشید نوربخش؛ محمد رضا مصدقی