دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-222 
پیامد بخش‌های فیزیکی ماده‌ی آلی بر پایداری خاکدانه‌ها در سه زمین جنگلی، چراگاهی و کشاورزی

صفحه 47-65

10.22069/ejsms.2017.10437.1621

سعیده بردسیری زاده؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی؛ پیمان عباس زاده دهجی؛ علی اصغر بسالت پور


اثر مدت‌زمان اجرای سامانه آبیاری قطره‏ای و پلی‏اکریل‏آمید بر آب‏گریزی خاک در باغ به

صفحه 85-102

10.22069/ejsms.2017.12084.1691

مسعود تدین نژاد؛ شجاع قربانی دشتکی؛ محمد رضا مصدقی؛ جهانگرد محمدی؛ مهدی پناهی


تولید زغال زیستی از پوسته شلتوک برنج و تأثیر آن بر زیست‌توده عدس و گندم

صفحه 135-150

10.22069/ejsms.2017.10016.1601

سپیده ابریشم کش؛ منوچهر گرجی؛ حسین اسدی؛ احمد علی پوربابائی؛ غلام باقری مرندی