دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1-187 
نقش کربن آلی در معدنی شدن نیتروژن، کربن و غلظت برخی عناصر غذایی در یک خاک شور

صفحه 153-169

10.22069/ejsms.2020.16174.1865

صلاح الدین مرادی؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ ابراهیم سپهر؛ حبیب خداوردیلو؛ محسن برین


ارزیابی کارآیی استفاده و پاسخ ژنوتیپ‌های مختلف گندم به آهن و روی

صفحه 171-187

10.22069/ejsms.2020.16210.1869

روزبه محمدی؛ اسماعیل دردی پور؛ علیرضا غیاثوند؛ فرشید قادری فر