نویسنده = احمد گلچین
سرعت تجزیه ویناس چغندرقند و تأثیر آن بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی دو خاک آهکی و اسیدی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 151-166

10.22069/ejsms.2016.3148

احمد گلچین؛ فاطمه رخش؛ بهنام سالوند؛ امین وطنی


پیامد زمان تماس، اندازه کروم و ماده ی آلی خاک بر چگونگی رشد کرم های خاکی گونه ی Eisenia fetida

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 31-56

زهرا جمشیدی اردکانی؛ احمد گلچین؛ عبدالحسین پری زنگنه؛ عباسعلی زمانی