کلیدواژه‌ها = گندم
بررسی اثر مدیریت کاربرد نیتروژن در ترکیب با اسید سالیسیلیک بر رشد و عملکرد گندم در خاک‏های شور – مطالعه موردی خاک‌های انبار الوم استان گلستان

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 149-164

10.22069/ejsms.2021.18596.1995

قاسم قربانی نصرآبادی؛ اسماعیل دردی پور؛ مجتبی بارانی مطلق؛ الهام ملک زاده؛ عبدالرضا قرنجیکی


ارزیابی کارآیی استفاده و پاسخ ژنوتیپ‌های مختلف گندم به آهن و روی

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 171-187

10.22069/ejsms.2020.16210.1869

روزبه محمدی؛ اسماعیل دردی پور؛ علیرضا غیاثوند؛ فرشید قادری فر


تاثیر باکتری های حل کننده فسفر بر جذب فسفر و برخی ویژگی های گندم

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 111-125

10.22069/ejsms.2019.14286.1791

مجتبی نوروزی مصیر؛ نعیمه عنایتی ضمیر؛ اکبر قدم خانی


کارایی نانوذرات اکسید روی (ZnO NP) سنتز شده بر جذب روی و برخی شاخص‌های رشدی گندم

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 125-141

10.22069/ejsms.2018.14412.1795

علی عبدالهی؛ مجتبی نوروزی مصیر؛ مهدی تقوی زاهد کلائی؛ عبدالامیر معزی


بررسی میزان آزادسازی پتاسیم و امکان استفاده از ماسه‌سنگ گلاکونیتی به عنوان کود پتاسه در کلزا و گندم

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 103-118

10.22069/ejsms.2017.11063.1644

احمد عبدل زاده؛ مطهره حبیبی؛ آرش امینی؛ حمیدرضا صادقی‌پور


اثرات لجن فاضلاب شهری بر غلظت عناصر پرمصرف در خاک و گیاه و برخی صفات زراعی گندم

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 49-70

سولماز فتح العلومی؛ شکراله اصغری؛ اسماعیل گلی کلانپا


اثر کشت گندم بر شکل های مختلف فسفر معدنی در خاک های لسی استان گلستان

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 313-330

اسماعیل دردی پور؛ زهرا نقی زاده اصل