کلیدواژه‌ها = ذرت
بررسی تاثیر سرب بر برخی ویژگی‌های رویشی هشت رقم ذرت در یک خاک آهکی

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 97-112

مهدی تفویضی؛ بابک متشرع زاده؛ غلامرضا ثواقبی


تأثیر سه نوع کود آلی بر ویژگی‌های رشد و کارایی مصرف آب ذرت در سطوح مختلف فشردگی خاک

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 25-47

نصرت اله نجفی؛ آرش محمدنژاد؛ محمدرضا نیشابوری


تأثیر کمپوست زباله شهری تهران و زمان بر غلظت روی و مس در خاک وگیاه ذرت

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 57-80

مریم فلاحی مطلق؛ عبدالامیر بستانی؛ حشمت امیدی


امکان سنجی استفاده از ظرفیت بافری فسفر (PBC) برای تخمین فسفر قابل‌جذب ذرت در برخی خاک‌های آهکی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 81-104

عادل ریحانی تبار؛ محمد رضا مقصودی؛ نصرت اله نجفی


ارزیابی تأثیر باکتری های محرک رشد و شوری بر جوانه زنی و رشد بوته ذرت (Zea mays L.)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 235-253

علی انصوری؛ حسن شهقلی؛ حسن مکاریان؛ علیرضا فلاح نصرت آباد


اثر توأم شوری و تراکم خاک بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی ذرت (Zea mays L)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 275-293

رضا حسن‌پور؛ محمدرضا نیشابوری؛ داود زارع‌حقی