دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 1-195 
کارایی نانوذرات اکسید روی (ZnO NP) سنتز شده بر جذب روی و برخی شاخص‌های رشدی گندم

صفحه 125-141

10.22069/ejsms.2018.14412.1795

علی عبدالهی؛ مجتبی نوروزی مصیر؛ مهدی تقوی زاهد کلائی؛ عبدالامیر معزی


اصلاح خاک شور-سدیمی دارای بافت رسی به وسیله کربن آلی محلول

صفحه 159-174

10.22069/ejsms.2018.13846.1769

فردین صادق زاده؛ سمانه حسن تبار؛ محمد علی بهمنیار؛ بهی جلیلی