دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-165 
ارزیابی خطر فلزات سنگین در خاک‌های اطراف شرکت صنایع فولاد خوزستان

صفحه 61-78

10.22069/ejsms.2019.15766.1846

محبوبه لجمیراورک نجاتی؛ نفیسه رنگ زن؛ حبیب اله نادیان؛ بیژن خلیلی مقدم


بررسی تأثیر کامپوزیت‌ اوره-پودر پوست میوه انار بر مقدار جذب فسفر، آهن و عملکرد دانه در ذرت

صفحه 143-153

10.22069/ejsms.2019.11080.1646

اکرم السادات حاجی رضا؛ ملیحه قربانی؛ حسین صباحی؛ سیروس منصوری فر؛ کمال سادات اسیلان


بررسی پالایش سیانید خاک با کاشت وتیور(Vetiveria zizanioides)

صفحه 155-165

10.22069/ejsms.2019.14010.1774

علیرضا منصوریان؛ آتوسا وزیری؛ محمدرضا زمانی؛ فاطمه حیدریان نائینی