کلیدواژه‌ها = عناصر غذایی
تعداد مقالات: 10
2. تأثیر تلقیح باکتری حل‌کننده پتاسیم با شیل گلاکونیت‌دار بومی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در شرایط مزرعه‌ای

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 73-90

10.22069/ejsms.2018.12804.1728

سید عبدالصاحب حسینی؛ محسن علمائی؛ سید علیرضا موحدی نائینی؛ فرهاد خرمالی؛ رضا قربانی نصرآبادی


3. بررسی تاثیر کودهای شیمیایی و دامی بر خصوصیات شیمیایی برگ پرتقال (تامسون ناول)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 91-106

10.22069/ejsms.2017.11707.1675

شاهین شاهسونی؛ صدیقه گران ملک؛ شاهرخ قرنجیک


4. بررسی تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و کیفیت میوه کیوی رقم هایوارد

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 183-195

10.22069/ejsms.2017.11656.1672

رضا ابراهیمی؛ فاطمه حسن زاده؛ بیژن مرادی؛ طاهره رئیسی


6. اثرات کاربرد پوسال زباله شهری و دو نوع زغال زیستی بر غلظت برخی عناصر غذایی در برنج (Oryza)

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 145-159

10.22069/ejsms.2016.3008

سپیده فلاح طوله کلایی؛ محمدعلی بهمنیار؛ فردین صادق زاده؛ مصطفی عمادی


7. بررسی اثر باکتری های محرک رشد بر غلظت برخی عناصر غذایی تحت شرایط آبیاری با آب شور در برنج (Oryza sativa L.)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 177-190

ساره رجبی اگره؛ محمد علی بهمنیار؛ کاظم خاوازی


8. اثر باکتری Rhizobium leguminosarum b.v. phaseoli بر رشد، فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و جذب عناصر غذایی گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris) در شرایط تنش شوری

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 165-180

مژگان سپهری؛ وحیداله جهاندیده مهجن آبادی؛ هادی اسدی رحمانی؛ علی صادقی حصنی


9. ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای باغ‌های زیتون طارم با استفاده از روش انحراف از درصد بهینه

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 79-95

امید نوری؛ مهدی طاهری؛ محمد تکاسی؛ احمد قلی یان


10. اثر تلقیح قارچ Piriformospora indica بر جذب و انتقال برخی از عناصر در دو رقم گندم

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 155-173

وحیداله جهاندیده مهجن آبادی؛ مژگان سپهری؛ داود رحمانی ایرانشاهی