دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1-182 
پیش‌بینی مکانی برخی از ویژگی‌های خاک سطحی با استفاده از مدل‌های درون‌یابی و یادگیری ماشین

صفحه 27-49

10.22069/ejsms.2021.17251.1916

سیدروح اله موسوی؛ فرزانه پارسایی؛ اصغر رحمانی؛ محمد حسین سدری؛ محمد کوهسار بستانی


تفکیک ویژگی‌های موثر خاک بر منحنی مشخصه رطوبتی با استفاده از درخت تصمیم‌گیری

صفحه 115-134

10.22069/ejsms.2021.17673.1928

سمیرا مصری؛ شجاع قربانی؛ حسین شیرانی؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ حمیدرضا متقیان