کلیدواژه‌ها = فلزات سنگین
تاثیر بیوچار و قارچ Piriformospora indica بر عملکرد ذرت در خاک آلوده به روی

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 61-78

10.22069/ejsms.2018.14390.1794

زهرا دیانت مهارلویی؛ جعفر یثربی؛ مژگان سپهری؛ رضا قاسمی


تأثیر قارچ میکوریزا -آربوسکولار بر گیاه پالایی کادمیم توسط گل جعفری زینتی (Tagetes erecta)

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 191-204

10.22069/ejsms.2016.3011

زهرا شکری؛ ناصر برومند؛ مهدی سرچشمه پور؛ حمیدرضا علیزاده


اثرات لجن فاضلاب شهری بر غلظت عناصر پرمصرف در خاک و گیاه و برخی صفات زراعی گندم

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 49-70

سولماز فتح العلومی؛ شکراله اصغری؛ اسماعیل گلی کلانپا


پیامد زمان تماس، اندازه کروم و ماده ی آلی خاک بر چگونگی رشد کرم های خاکی گونه ی Eisenia fetida

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 31-56

زهرا جمشیدی اردکانی؛ احمد گلچین؛ عبدالحسین پری زنگنه؛ عباسعلی زمانی


تأثیر دراز مدت روش های مختلف آبیاری درختان با پساب بر تجمع فلزات سنگین در خاک

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 233-249

سید حسن طباطبائی؛ پیام نجفی؛ هاجر طاهری


تاثیر کمپوست زباله شهری و زمان بر تجمع سرب، نیکل و کادمیوم در خاک وگیاه ذرت (Zea Mays. L)

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 269-285

عبدالامیر بستانی؛ ندا صفاری انارکی؛ حشمت امیدی