دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 1-360 
پهنه بندی رقومی قابلیت هدایت الکتریکی ظاهری با استفاده از رگرسیون کریجینگ و واریوگرام محلی در منطقه اردکان

صفحه 1-29

روح الله تقی زاده؛ فریدون سرمدیان؛ محمد جواد روستا؛ محمد حسن رحیمیان؛ محمود امید؛ نورایر تومانیان


پیامد زمان تماس، اندازه کروم و ماده ی آلی خاک بر چگونگی رشد کرم های خاکی گونه ی Eisenia fetida

صفحه 31-56

زهرا جمشیدی اردکانی؛ احمد گلچین؛ عبدالحسین پری زنگنه؛ عباسعلی زمانی


استفاده از رادیونوکلوئید بریلیوم-7 در برآورد توزیع مجدد خاک در زمین های دیم استان کرمانشاه

صفحه 127-148

مارال خدادادی؛ منوچهر گرجی؛ محمد قنادی مراغه؛ علی سامانی بهرامی؛ میر حسین میر سید حسینی؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ معین مفتاحی


شبیه سازی تلفات نیتروژن از مزارع چغندرقند در سیستم‏های مختلف تولیدی در خراسان

صفحه 149-169

امیر بهزاد بذرگر؛ افشین سلطانی؛ علیرضا کوچکی؛ ابراهیم زینلی؛ علیرضا قائمی؛ امیر حجارپور


تغییرات شکل های شیمیایی روی در ریزوسفر برخی از ارقام ترب و شلغم

صفحه 193-214

علیرضا گلستانی‌فرد؛ حسین میرسید حسینی؛ آمال آرین؛ پیمان عباس زاده دهجی؛ مهدی تفویضی؛ نجمه سالاری بردسیری


ارزیابی تأثیر باکتری های محرک رشد و شوری بر جوانه زنی و رشد بوته ذرت (Zea mays L.)

صفحه 235-253

علی انصوری؛ حسن شهقلی؛ حسن مکاریان؛ علیرضا فلاح نصرت آباد


ارزیابی تغییرات مکانی آهن قابل دسترس و عوامل مؤثر بر آن در خاک های شالیزاری ( مورد مطالعه: اراضی شالیزاری مرکزی گیلان)

صفحه 255-274

فهیمه خرمی زاده؛ ناصر دواتگر؛ محمد مهدی طهرانی؛ وحیدرضا قاسمی دهکردی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی